Argumentatie…

Een voor ons belangrijke ambitie van we4climate.org is het formuleren van correcte antwoorden op vragen en opmerkingen op sociale media. We proberen hier zoveel mogelijk de principes van "non-violent communicatie" te eerbiedigen, de communicatie is

  • op het juiste niveau, gebasseerd op de juiste feiten
  • niet beoordelend, en zeker niet veroordelend, niet besschuldigend
  • verbindend, zoekt naar de juiste snaar die moet geraakt worden
  • vrij van emotie
  • altijd respectvol, ook al toont de tegenpartij geen respect
  • nooit gericht op een persoon