Basis literatuur

Op deze pagina vind je (veelal) Engelse basis literatuur. Als je een echte klimaatspecialist wil worden dan is deze literatuur verplichte kost 😉

Waar gaat dit over?

Door de enorme door de mens veroorzaake uitstoot van broeikasgassen sinds de start van de industriële revolutie (gebaseerd op de verbranding van fossiele brandstoffen) is het broeikasgaseffect ontspoort en warmt de aarde zeer snel op. De aarde, de natuur kunnen zo’n snelle verandering niet aan. Bij een voor de Aarde te snel stijgende temperatuur dreigt overstroming, droogte, enorm verlies aan biodiversiteit, voedseltekort, zeer hevige weerfenomenen, etc. Het IPCC meldde ons dat we nog maar 12 jaar hebben om het ergste te voorkomen.

IPCC rapport over klimaat verandering wijst op de gevaren van een verdere stijging van 2 à 3 °C.

 

Headline statements (de hoofdlijnen)

 

Het rapport zelf

 

 

Wie is verantwoordelijk?

90 petroleum, natuurlijk gas, kolen en cement producenten zijn verantwoordelijk voor 63% van de cumulatieve wereldwijde emissies van CO2 en Methaan The climate responsibilities of industrial carbon producers Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010

 

 

Hoe ziet het huidige beleid eruit?

In Nederland
Klimaatakkoord De volledige tekst Klimaatberaad

 

In België
Vlaanderen moet tegen 2020 een reductie ven broeikasgasuitstoot verwezenlijken van 15,7% volgens het Milieurapport. In België vallen een kleine 300 bedrijven onder het EU ETS systeem. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 40% van de Belgische CO2 uitstoot.
Klimaatwetvoorstel van Groen

 

 

In Europa

In Europa probeert het EU Emissie Handel Systeem (EU-ETS) de broeikasgasuitstoot van de grootvervuilers aan banden te leggen. In België vallen een kleine 300 bedrijven onder het EU ETS systeem. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 40% van de Belgische CO2 uitstoot. Het ETS Systeem uitgelegd in een Youtube filmpje
EU-ETS website

 

 

In de wereld

Op Verenigde Naties niveau vat het IPCC het onderzoek van duizenden wetenschappers inzake de klimaatcrisis samen en probeert het inzichtelijk te maken voor de politiekers.
Het Klimaatakkoord van Parijs is het engagement waar vele landen hun doelstellingen inzake de bestreiding van klimaatcrisis bundelen en omzetten tot engagement.