Grassroots

Een grassroots beweging houdt een pleidooi voor een bepaalde actie, bvb. de strijd tegen de klimaatcrisis en doet dat vanuit een bepaalt perspectief, bvb. klimaatrechtvaardigheid (“climate justice”).

In dit pleidooi overstijgt ze de politieke links-rechts tegenstelling en concentreert ze zich op dat ene thema. Ze heeft als doel mensen te verbinden rond dat thema en op alle mogelijke niveaus.

Hoe start je een grassrootsbeweging? Waar staan we in de Klimaat Grassroots Beweging?

Zo kan je dat organiseren 😉 : How to start a Movement van Derek Sivers

Of via deze 12 tips:

1. Wees moedig genoeg om de grassroots beweging op te starten

Dank dus aan Greta Thunberg om de wereld wakker te schudden en ons de inspiratie te bieden. Ze is trouwens genomineerd voor de Nobel Prijs Voor de Vrede, en aangezien de klimaatstrijd ook een strijd is tegen de heersende en toekomstige klimaatoorlogen, lijkt me dat terecht...

De leider heeft de moed om alleen op te staan onder het risico dat hij of zij belachelijk wordt gemaakt. De leider geeft een eenvoudig voorbeeld, gemakkelijk te volgen door anderen.

Bvb. Spijbel één dag per week om te protesteren tegen het al te lakse, soms zelfs onbestaande klimaatbeleid.

2. Vind de zeer belangrijke eerste volger

Dank dus aan Anuna De Wever en co. van Youth for Climate (doneer hier! aub. Sponsoring is immers cruciaal in een grassrootsbeweging, zie verder...) om mee hieronder de schouders te willen zetten en de grassroots beweging verder leven te willen inblazen.

Deze volgers zijn cruciaal omdat ze tonen aan de andere volgers hoe het volgen in zijn werk gaat. De eerste volgers tonen dat het nuttig, boeiend, zelfs een beetje spannend is om te volgen.

3. Het gaat niet alleen over de leider, het gaat nog veel meer om de volgers

Cruciaal is dat de leider de volgers behandelt als gelijken: het gaat immers om de grassroots beweging, niet om het leiderschap op zich.

4. Leiderschap is immers overgewaardeerd

We worden aangemoedigd om leiders te zijn, maar dat is niet efficiënt. Als je werkelijk een grassroots beweging genegen bent, heb dan de moed om te volgen en anderen te tonen hoe je kan volgen. Schaar je achter het doel van de beweging en leg aan anderen uit waarom dat doel belangrijk voor je is.

Een grassroots beweging is geen ego project.

Start de grassroots campage zeer snel (minuten in plaats van dagen) op en geloof in organische groei. Groeiende ervaring en inzicht tonen de weg, als je alles vanaf dag één perfect wil, dan mis je je momentum.

5. Maak de grassrootsbeweging publiek

Bouw die groep van minstens 3 en volgens Sivers spreken we dan over een menigte. In de publieke boodschap is het belangrijk niet alleen de leider te tonen, maar zeker ook de volgers. Nieuwe volgers kopiëren de eerste volgers, niet noodzakelijk de leider. De eerste volgers zorgen ervoor dat anderen volger worden en kreëren zo een kantelmoment, het moment waar het belachelijk wordt om niet te volgen.

6. Plan voor een zeer diverse groep van mensen

De klimaat grassroots beweging mag dan wel gestart zijn vanuit de jongeren, de brug moet worden geslagen naar werkmensen (workers for climate), studenten (students for climat), kinderen (kids for climate), grootouders (grootouders for climate), leerkrachten (teachers for climate), ... Het is een “people business”, niet een partij, of links versus rechts, of jong versus oud “business”...

7. Plan voor een sturende relatief kleine groep van mensen

Deze groep moet de beweging met raad en daad bijstaan en ondersteunen. Deze groep doet inhoudelijke voorstellen voor evenementen en organiseren de educatieve en informerende functie van de grassrootsbeweging (ondersteund door bvb. een educatieve en informatieve website zoals we for climate)

8. Wees en blijf gedreven

Aanvaard geen neen als antwoord, als je een probleem tegenkomt, ga erom heen, ga erover heen, ga erdoor...

9. Zorg voor sponsors en behandel ze correct

Plaats de sponsors niet in een hoekje, maar zet ze vooraan, geef ze een plek aan de tafel, stel hen voor op evenementen. Sponsors zijn cruciaal in het aanbrengen van hulpmiddelen zoals educatieve websites, nieuwe leden, etc.

10. Biedt waardevolle middelen aan aan de geïnteresseerden

Ga voor gratis evenementen, educatieve en informationele middelen (e-books, web site, etc.)

Educatie en informatie zijn cruciale ondersteunende middelen in een grassroots beweging. Deze site is daarvan een voorbeeld.

11. Ga voor slimme marketing op de grassroots beweging te promoten.

Denk aan middelen die snel de juiste boodschap bij de juiste mensen (bvb. Politiekers en industriëlen) zodat ze de druk van de beweging voelen en hun gedrag en besluitvorming daar aan aanpassen

12. Droom groots, blijf sponsoring verwerven en blijf inspirerende evenementen lanceren

Het mag niet blijven bij spijbelende jongeren alleen, of protesteren op donderdag, vrijdag en zondag. Droom over “red het klimaat” concerten? De “klimaat start bij ons” debatten in alle steden? Etc. Etc.

Nuttige links

Bron van dit artikel

grassrootspros.org