Impact op landbouw en de voedselvoorziening

Dit lezen we op climate response:

Landbouw is zeer nauw verbonden met temperatuur en weersomstandigheden. Het is dus onmiskenbaar dat de klimaatverandering een grote invloed heeft en zal hebben, op landbouw en voedselproductie.

In een groot aantal regio’s zullen droogte of overstromingen negatieve gevolgen hebben op de landbouw, in andere (zoals de koudere gebieden van onze planeet) zal de klimaatverandering een positieve impact hebben op het landbouwpotentieel.

De tabel rechts toont de impact in de verschillende regio’s tegen 2050.

Bronnen:

Bron - Intergovernmental Panel on Climate Change

Bron - EIntergovernmental Panel on Climate Change 4th Assessment Report