Impact op oorlog en gewapende conflicten

Dit lezen we op climate response:

De laatste tijd is er meer aandacht besteed aan het mogelijke verband tussen gewapend conflict en klimaatverandering.

Deze potentiële link is moeilijker te bewijzen omdat gewapende conflicten – in tegenstelling tot de meeste tot nu toe besproken factoren – door de mens in het leven worden geroepen en dus geen fysische of biologische oorzaak hebben.

Daarom zal de grootte van de impact van klimaatverandering op oorlog en gewapend conflict altijd een discussiepunt blijven.

Recente studies beschouwen klimaatverandering evenwel meer en meer als een factor die bijdraagt tot het ontstaan van gewapend conflict.

Het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dat beleidslijnen opstelt om de gevolgen van klimaatverandering onder controle te krijgen, heeft al in 2004 gewaarschuwd voor veiligheidsrisico’s gelinkt aan klimaatverandering.

In January 2017 stelde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres dat klimaatsverandering een van de grote katalysatoren zijn van conflicten.

Een onderzoek dat onlangs gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Science (Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict -̶ S. M. Hsiang et. al) bevestigt een duidelijk verband tussen conflicten en perioden van grote temperatuurstijging en/of zware regenval, en dat zowel voor gebeurtenissen in het verleden als nu.

Een absoluut verband tussen gewapend conflict en klimaatverandering is moeilijk met zekerheid aan te tonen

De rol van klimaatverandering als conflict-katalysator in reeds gespannen gebieden, is al wel door heel wat instanties en organisaties onderkend

Source - Science published paper

Source - Science published paper

​​Sources:

Source - United States Department of Defense (DoD)

Source - Scientific American

Source - United Nations Secretary General

Source - Science published article

Source - The Guardian