Impact van droogte en veranderende weersomstandigheden

Dit lezen we op climate response:

De klimaatverandering zal meer droogte in reeds droge gebieden en meer regen en overstromingen in reeds vochtige gebieden teweegbrengen. Stormen en orkanen zullen frequenter en heviger worden.

Het vijfde evaluatierapport van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering stelt dat de waterstroom en -opslag van ons klimaatsysteem zeer variabel is, maar dat tegen het einde van deze eeuw grote veranderingen, die verder gaan dan de natuurlijke schommelingen, verwacht mogen worden. In een opgewarmde wereld zullen neerslag, verdamping en transpiratie van gewassen toenemen. Er zullen  evenwel grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden meer neerslag en meer oppervlaktewater, in andere minder water ten gevolge van lokale droogte en het smelten van sneeuw en ijskap.

Bepaalde delen van de wereld zullen heel wat droger, andere veel vochtiger worden. In het algemeen kan gesteld worden dat de verschillen tussen de regio’s extremer zullen worden.

 

Source - IPCC Technical Paper VI

Droogte en veranderende weersomstandigheden

De tropische gebieden en de poolstreken zullen vochtiger worden

Reeds droge regio’s zoals het Middellandse-Zeegebied, het zuidwesten van de Verenigde Staten, zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika zullen droger worden

Bronnen:

Bron - Intergovernmental Panel on Climate Change

Bron - European Commission