Impact van klimaatmigratie

Dit lezen we op climate response:

Het is niet eenvoudig te becijferen hoeveel mensen precies migreren en zullen migreren ten gevolge van klimaatverandering. Beweegredenen voor migratie zijn:

 • hongersnood,
 • droogte,
 • oorlog en conflict,….

en klimaatverandering kan, zoals voldoende aangetoond is, aan de oorsprong liggen van al deze factoren.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie variëren de voorspellingen van 25 tot 1 000 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2050.

Ons baserend enkel op de stijging van het zeepeil komt Climate Central tot de volgende schattingen:

 • In het beste geval ("best case scenario"), dus als we drastisch onze CO2 uitstoot beperken:
  • Onomkeerbare overstroming van een gebied waar ​ 130 miljoen mensen wonen
 • Als we onze CO2 uitstoot niet aanpassen:
  • Tegen 2100: onomkeerbare overstroming van een gebied waar 147 tot 216 miljoen mensen wonen
  • Op termijn wordt dat een gebied waar 470 tot 760 miljoen mensen wonen

Deze schattingen zijn enkel gebaseerd op overstromingen als migratie-oorzaak, er is geen rekening gehouden met migratie ten gevolge van andere factoren zoals oorlog en hongersnood.

Om een idee te geven van deze getallen: de oorlog in Syrië heeft geleid tot de grootste vluchtelingencrisis van deze tijd:​

 • 4 miljoen Syrische vluchtelingen over de hele wereld

 • Waarvan ongeveer 1 miljoen asiel heeft aangevraagd in Europa.

Met andere woorden:

Bronnen:

Bron- Climate Central

Bron - Climate Central

Bron - International Organisation for Migration

Bron - Syrianrefugees.eu

Bron - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)