Is klimaatverandering veroorzaakt door de mens?

Dit lezen we op climate response:

De meest vooraanstaande klimaatwetenschappers van de wereld zijn het erover eens dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is.

Het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering (IPPC) heeft in zijn vijfde evaluatierapport met 95% zekerheid de menselijke invloed op het klimaatsysteem bevestigd, met name vanwege de stijgende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, de positieve stralingsforcering en de waargenomen opwarming.

Bron: Bloomberg