Wat wil je weten?

Dit is 100% zeker, twijfelen hoeft niet meer…

De klimaatcrisis is een feit en binnen nu en circa 12 jaar komt de mensheid in serieuze problemen door een stijgende zeespiegel die de grote kuststeden in de gevarenzone brengt, extreme droogte, overstromingen, extreme weerfenomenen. Er wordt voorspeld dat dit alles enorme impact zal hebben op ons leven, onze huidige manier van leven zal niet kunnen worden verdergezet.

Binnen 12 jaar, als we er niets aan doen wordt alles veel erger, maar de klimaatcrisis toont vandaag al wat de impact zal zijn:

  • In Nederland zijn naar schatting een miljoen huizen bedreigd door verzakking wegens de extreme droogte
  • Ook Vlaanderen kampt met een dreigend structureel watertekort
  • Insecten verdwijnen massaal en zij zijn de basis van onze voedselketen: zonder insecten, geen voedsel, zo simpel is het

Maar ook op wereldschaal zien we de fenomenen:

 

Dus vandaag al voelt de mensheid de zeer kwalijke gevolgen.

Te veel CO2 in de lucht is NIET het gevaar, veel te snel veel CO2 in de lucht is dat wel!

Komt dit alles door te veel CO2 in de lucht? Ja, maar dat is op zich niet de oorzaak van de klimaatcrisis. CO2 is voor ons niet giftig, we produceren het zelf als we in- en uitademen en planten gebruiken het als voedsel. De atmosfeer van de aarde heeft zelfs al momenten gehad dat er tot driemaal meer CO2 in de lucht zat, zelfs tijdens een ijstijd.

Wat echt de klimaatcrisis bepaalt en zo eng maakt is het feit dat de verandering razend snel gebeurd en de mens, de aarde, de dieren geen tijd hebben om zich aan de verandering aan te passen.

Daarom sterven vandaag heel veel diersoorten uit, zoals bvb. de insekten (basis van de landbouw, dus ons plantaardig voedsel, de groentjes en patatjes, de appeltjes en de peren.)

Als we de effecten van CO2 zouden kunnen spreiden over vele eeuwen dan zou het minder erg zijn.

Maar nu dreigt die verandering, die trouwens al serieuze snelheid heeft genomen, te gebeuren tijdens deze eeuw en dat is voor de planeet, voor de dieren en de planten en ook voor de vernuftige mens veel te snel.

Actie is dus dringend…

Maar wees gerust, de mens kan wel iets:

  • Het probleem van de zure regen werd grotendeels opgelost door de zwaveluitsoot via fabrieksschoorstenen drastisch te beperken : Wikipedia over zure regen
  • Het gat in de ozonlaag lijken we onder controle te hebben door het fors terugdringen van de gassen die vroeger gebruikt werden in koelkasten en diepvriezers : Wikipedia over het gat in de ozon laag

Broeikasgasstoffen zijn de veroorzaker van de klimaatcrisis

Broeikasgassen komen vooral vrij bij de ontginning, productie, verwerking en verbranding van fossiele brandstoffen: aardolie, gas, …

En inderdaad het gaat om koolstofdioxide, CO2, een gas dat wij uitademen. Ook Methaan of CH4 is een belangrijke boosdoener: een gas dat wij en ook koeien via onze windjes de atmosfeer in sturen. Methaan is op zich een veel krachtiger broeikasgas dan koolstofdioxide maar het gaat veel minder lang mee, het verdwijnt dus veel sneller. Thuis koken we vooral op methaan als we op gas koken.

En dat is eigenlijk het gevaarlijke aan CO2: het blijft heel lang in de atmosfeer zitten, dus alles wat we uitstoten heeft heel lang effect. CO2 blijft 40 tot 200 jaar zijn slechte werking doen. Methaan heeft een levensduur van amper 10 jaar, maar zijn broeikasgaseffect is wel 28 keer sterker.

Reeds begin 1900 wees de vermaarde chemicus Svante Arrhenius op het broeikasgaseffect.

Het broeikasgaseffect op zich is samen met de ozonlaag de reden dat er sowieso leven op aarde mogelijk is: de broeikasgassen zorgen immers er als een dekentje voor dat de aarde warm is en niet zo koud is als het heelal. Het is dus niet het broeikaseffect dat gevaarlijk is, het is een teveel en te snelle opwarming van het broeikaseffect dat niet goed is voor ons, de dieren en planten, kortom de aarde.

Meer over broeikasgassen vind je hier...

Meer over het broeikasgaseffect vind je hier...