Wegwijzer in klimaatactie

Het klimaatactielandschap is zeer versnipperd. In wat volgt een lijstje van de verschillende initiatieven die we tegenkomen op onze zoektocht naar klimaat informatie en educatie, staat buiten kijf dat we graag samenwerken met deze initiatieven.
Klimaatcoalitie

We starten met de klimaatcoalitie omdat dit binnen Vlaamse en Belgische context ons het meest overkoepelende initiatief lijkt te zijn.

Dit vinden we op hun "over ons" pagina:

"De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving.

De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als "Sing for the climate", "Train on Tour" en "Bankroute". Lees er meer over."

BBL of Bond Beter Leefmilieu

DIt vinden we op hun "Over BBL" pagina:

"Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendien zetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken."

Climaxi

Dit vinden we op de "Over Climaxi" pagina:

"Climaxi is een organisatie die opkomt voor het klimaat en voor sociale rechtvaardigheid. Ons nationaal secretariaat vind je in Gent en ook in Herzele hebben we een kantoor. Climaxi werkt met een klein team van medewerkers en een heleboel vrijwilligers/activisten in de verschillende regio's.

Climaxi komt op voor hernieuwbare energie en bindt de strijd aan met fossiele en kernenergie. We werken rond lokale landbouw en visserij, als alternatieven voor de grote en vervuilende agro-industrie en distributieketens. We zijn actief rond de grote klimaatconferenties van de VN maar zetten net zo goed lokale acties op rond mobiliteit, energie-armoede of energiecoöperaties. Op een moment dat de EU aan Griekenland een onmenselijk bezuinigingsbeleid oplegt, importeert Climaxi Griekse solidariteitsproducten van kleine coöperatieven en een bezette fabriek.

Volgens Climaxi is het moeilijk om het klimaat en de planeet te vrijwaren, zonder het hele systeem van winst in vraag te stellen. System change, not climate change!"

Klimaan

Klimaan is een burgerbeweging die in het Mechelse werkt rond concrete maatregelen (o.a. bvb. een groepsaankoop van LED lampen)

Dit vinden we op hun startpagina:

"Klimaan is een nieuwe burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, zonder daarbij het sociale aspect uit het oog te verliezen.

Samen met inwoners van Mechelen en de randgemeenten willen we denken én doen rond de thema’s energie, grond, water en lucht.

Heel concreet willen we energie en water besparen, samen groene energie opwekken, afval vermijden door spullen te delen en hergebruiken, de lokale landbouw promoten, zorgen voor meer bomen en groen, initiatieven nemen voor een gezondere lucht,… en veel meer. Hiervoor werken we samen met andere verenigingen in Mechelen en omstreken."

Klimaatzaak

Dit vinden we op hun "Over ons" pagina:

"Klimaatzaak is een democratische en collectieve actie van burgers die de Belgische overheden willen dwingen hun klimaatbeloftes na te komen. De rechtszaak werd in 2014 opgestart door vzw Klimaatzaak en ondertussen sloten 56089 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan. Wij krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften om de rechtszaak te financieren. Omdat we transparantie belangrijk vinden, delen we op deze pagina alle nuttige informatie over wie we zijn en wat we met het opgehaalde geld doen."

Climate express

Dit vinden we op hun "road so far" pagina:

"Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers.

Politiek ongebonden streven we naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem.

Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen: ga voor een echt ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid."

Fairfin (move your money)

DIt vinden we op hun "Over Fairfin" pagina:

"Het geld van vandaag bepaalt de wereld van morgen.

FairFin is een socio-culturele organisatie die reeds 35 jaar mensen aanzet om geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering. FairFin is een kritische stem in het huidige financiële systeem en een incubator voor een alternatief, fair financieel systeem.

Een fair financieel systeem, què?

Voor ons is een financieel systeem fair als het ten dienste staat van de samenleving en niet omgekeerd. Ons ultieme doel is een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Gelijke verdeling van de welvaart, zowel voor de huidige als toekomstige generaties."

Act for climate justice

Dit lezen we op hun startpagina:

"#ActForClimateJustice is een oproep tot directe en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties om klimaatcriminelen en hun wereld aan te klagen! We moeten voorkomen dat ze ervoor zorgen dat we de rode lijn van 1,5° opwarming overschrijden."

Sign for my future

DIt lezen we op hun "Wie" pagina:

"Sign for my Future is een burgerinitiatief uitgegroeid tot een brede coalitie van jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die willen dat onze volgende regeringen eindelijk werk maken van een ambitieus klimaatbeleid en een goede toekomst voor de kinderen.

Maar wie staat er aan de wieg van het initiatief en hoe groeide Sign for my Future uit tot de breedste coalitie ooit gezien in België?"

Internationaal

Greenpeace

Dit lezen we onder hun klimaat tag:

"Sommige problemen zijn groter dan jijzelf en overstijgen de landsgrenzen. Probleem nummer één: het klimaat. In feite is het simpel. Als we willen blijven leven op aarde, hebben we een stabiel klimaat nodig. Zonder dat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Die helpen ecosystemen om zeep en maken uiteindelijk elke vorm van menselijk leven onmogelijk. De klimaatsverandering heeft een impact op zowat elk aspect van ons leven. Netelige situatie, jawel, maar samen kunnen we dat oplossen.

Vervuilende sectoren en industrieën zoals energie, transport en voedsel nemen nog veel te weinig hun verantwoordelijkheid op. Nochtans veroorzaken zij de klimaatopwarming.

We vechten dan ook om een punt te zetten achter dit soort vervuilende projecten. We dagen de grote energiebedrijven uit om een betere, groenere wereld te bedenken. Maar daarvoor moeten we een grote sprong maken in onze energievoorziening. We moeten af van onze hang naar fossiele brandstoffen en de daarbij horende megacorporaties. In plaats daarvan steunen we hernieuwbare energieprojecten die gerund worden door burgers.

De wetenschap laat er geen twijfel meer over bestaan. We hebben één decennium om de klimaatopwarming om te keren, niet meer. Het is alle hens aan dek. Minder auto’s, meer openbaar vervoer en elektrisch verkeer. We kunnen voor ecologische landbouw kiezen, met een kleinere veestapel. We kunnen het klimaat oplappen en in één beweging een wereld bouwen die groener en beter is voor iedereen die erin woont. Maar we moeten het nu wel echt gaan doen. No time to waste."

WWF

Dit er op hun "klimaatwet nu" pagina:

"Ons land heeft een klimaatwet nodig om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren in België. Dit is een van de eisen van WWF voor een nieuw regeerakkoord na de verkiezingen. Zonder een bijzondere klimaatwet die de langetermijn klimaatobjectieven vastlegt en een kader biedt voor de efficiënte realisatie maatregelen, zullen onze regeringen blijven aanmodderen."

We don’t have time

Dit lezen we op hun "about" pagina:

"We Don’t Have Time is a movement and a tech startup that leverages the power of social media to hold leaders and companies accountable for climate change.

The founders and backers of We Don't Have Time are ordinary people with various backgrounds and experiences. Aware, but not experts in this field, our lowest common denominator is that all of us at some point in life “woke up” and started to worry – and learn – about the Earth’s health.

We each took a decision: “I will no longer be passive and just watch. If I don’t do anything, who will do it for me?” That was the seed for We Don't Have Time. And it’s our shared belief, motivation and ambition.

WeDontHaveTime AB (publ.) is a “Good Cause Company”, in which the brand and voting shares will be controlled by The WeDonthaveTime foundation. The purpose of the foundation is to promote knowledge about climate change and its consequences, to reward good initiatives from leaders, companies and organisations, and to manage the WeDontHaveTime brand in accordance with this purpose. 10% of all future profit from WeDontHaveTime AB (publ.) will be shared with the Foundation We Don’t Have Time, based on a licensing agreement for the WeDontHaveTime trademark."

Extinction Rebellion

Dit vinden we op hun website:

"We are you! You are so welcome to join us and participate, you don’t need our permission, if you agree to follow our principles and values.

We need to take action in the world and we need to look after ourselves. This rebellion is fuelled by our love, which is growing because we are willing to face the grief of these times. Grieving is part of our work. There are groups for connection and support for Extinction Rebellion Sisterhood, Brotherhood, Elders, Young People, Muslims, Volunteers, Families with Young Children and groups springing up across the UK. Here’s a list of resources that may help."

Rise for climate
Climate without borders
Youth for climate gerelateerd

Pics for climate

Leuke site waar je heel wat foto's vindt van de verschillende klimaatacties. Zoek en vind jezelf!

Supporters

Dit vinden we in de beschrijving van deze facebook groep:

"Dit is de #YouthForClimateSupporters groep. Wij zijn ontroerd en hebben energie en hoop gekregen van de jongeren van #YouthForClimate die hun stem hebben laten horen voor het klimaat en dat nog zullen doen !
Deze groep vertegenwoordigt niet de jongeren, maar we delen met hen de wens en de overtuiging dat er tijdig een bindend, ambitieus en doeltreffend klimaatplan moet worden ondertekend door alle maatschappelijke actoren zoals politici, bedrijfsleiders, middenveld organisaties en burger initiatieven. We zijn het met hen eens dat de creatie van dat plan topprioriteit dient te zijn in onze maatschappij. Dit is wat ons bindt met hen en wat ons verenigt in deze groep, ook al kunnen we diverse levensbeschouwelijke en politieke visies, verschillende culturele en sociale achtergronden hebben. We vinden dat de jongeren onze steun verdienen en dragen zelf een steentje bij.
De online #YouthForClimateSupporters groep draait nu in hoofdzaak rond het supporteren. Het aanreiken van oplossingen zal later en of elders gebeuren."

Students

Zo beschrijven ze zichzelf:

"Studenten mobiliseren voor wekelijkse klimaatbetogingen in Brussel! Het elan van de scholierenbeweging #YouthForClimate heeft iets losgemaakt in de samenleving. Een klimaatgeneratie is opgestaan die zich laat inspireren door de woorden van Greta Thunberg: "We have run out of excuses and we are running out of time. Change is gonna come, whether you like it or not."
Wij als studenten willen deze jonge helden steunen en hun acties versterken. Vanaf 14 februari, de eerste donderdag na de lesvrije week, roepen wij op om mee te gaan betogen met de scholieren in Brussel.
Als individuen doen we al wat we kunnen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Maar nu is het aan de politiek om haar verantwoordelijkheid op te nemen, want zij zijn de echte klimaatspijbelaars. Enkel zo is een ambitieuze en sociaal rechtvaardige transitie mogelijk. We onderschrijven daarom van harte de eisen van de scholieren (zie FB-post in het event)."

Workers

Zo beschrijven ze zichzelf:

"Tienduizenden scholieren trekken elke week de straat op voor een beleid dat de klimaatsverandering stopt. Youth for Climate kondigde aan hiermee door te gaan tot er verandering komt en minstens tot de verkiezingen van mei.

De gedrevenheid van onze jeugd voor belangrijke thema’s als het klimaat en de toekomst van deze en volgende generaties, laat ons niet onberoerd. Ook wij, de werkende bevolking, willen een proper leefmilieu en een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Wanneer we politici horen zeggen dat de levensstijl van de jongeren of het autogebruik van werknemers aan de basis liggen van de klimaatverandering, gaan onze haren recht overeind staan. Jongeren en werknemers kunnen niet individueel beslissen over hoe energie geproduceerd wordt, over de uitbouw van openbaar vervoer als alternatief voor de auto, over hoe voedsel geproduceerd en verdeeld wordt, enzovoort.
Net als de jongeren nemen we geen genoegen met antwoorden vanuit de politiek die het enkel hebben over het verhogen van taksen en prijzen. Het klimaatprobleem mag niet gebruikt worden om de koopkracht van de werknemers aan te vallen, maar moet aangepakt worden met politieke oplossingen die ingrijpen in de economische sfeer: de keuze voor en de uitbouw van hernieuwbare energie, grote investeringen in openbaar vervoer, de bouw van duurzame publieke woningen,...
De scholieren geven het voorbeeld door te 'brossen' voor het klimaat. Ze zien het nut van onderwijs voor hun toekomst niet in wanneer diezelfde toekomst wordt ondermijnd door de klimaatverandering. Wij vinden dat de werkende bevolking hier niet aan de zijlijn mag blijven staan want we denken er precies hetzelfde over. Samen met de Youth for Climate, Students for Climate en Teachers for Climate, willen we met de Workers for Climate de eis voor een sociale klimaatpolitiek nog luider doen weerklinken."

Grootouders

Dit schrijven ze: "Grootouders voor het Klimaat is heel bezorgd voor de toekomst van de kleinkinderen. We willen dat de politiek eindelijk wakker wordt en een rechtvaardig Klimaatbeleid ontwikkelt. Dat moet onheil voorkomen voor de volgende generaties."

Kinderen

Dit schrijven ze:

"We are kids from the primary school ‘De Zevensprong” in the city of Leuven, Belgium. We are between 8 and 12 years old. And we are worried. Last week someone was allready stung by a mosquito. Someone else suffered her first hay fever attach, in February! It is supposed to be winter.

On tv and youtube we notice that many youth and also adults are very worried about the effect of climate change. But our governments seems to be deaf and blind for the mother of all problems: global warming.

When Greta Thunberg did het speeches during meetings of the leaders of the richest countries in the world, this gave us a lot inspiration at our school. When Anuna De Wever called upon youth to wake up the Ministers in Belgium, we would no longer sit around on our backside. After two major climate demonstrations in Brussels, we wanted that our voices would be heard as well.

First we wanted to join these weekly demonstrations in Brussels as well, but that turns out to be quite difficult. First of all Brussels is a very big city; our parents would be worried we would get lost.Secondly, we are not allowed to travel by train without adults joining us. Finally, the trains to Brussels for these demonstrations are totally overcrowded. That’s why we decided with our school to organize a local demonstration in Leuven, together with the other school. We were successful in bringing 3,500 primary school kids together at the main square in front of Leuven’s famous university library. We showed our self-made banners, wrote speeches and did interviews with the many journalists who had travelled to Leuven. Our demonstration was covered in the local and national tv news: our interviews appeared in almost every Belgian newspaper and on social media our pictures and videos were widely shared.

After this demonstration we asked ourselves: what can we do now for the climate? We realised very well it is not easy to continue to demonstrate every week. The Belgian Sign for my future-petition gave us an idea. The petition was launched early 2019 and received more than 100,000 signatures after a couple of weeks. Then Marian, a third grade girl in our school, came up with the idea to do something similar, but now specifically for primary school kids. Not only in Flanders or Belgium but in the whole world. The kids and teachers of our school agreed with this proposal.

Aren’t we too young to talk about these matters, as some people claim on social media and in several newspapers? No, we are not too young. We are smart enough to listen to scientists. Do we understand all technical details? No we don’t. But we do understand what really matters. That’s the difference between us and most politicians today. We understand we are close to the point of no return for climate change. Then we lose control over the climate system. A famous British biologist (Sir David Attenborough, note of the editors)even says this can be the beginning of the end for humanity.

We want to fight for a liveable future, for us as kids, and for the future generations. That’s why we want to start this petition and we call upon kids all over the world to come into action. With the help of their parents, kids can sign this petition theycan convince their teachers to start up climate actions in their local city of village. And they can call upon their governments to start performing effective climate policies."

Wetenschappers

Dit schrijven ze op hun startpagina:

"One site that collects Climate-related Activities and Documentation from Scientists from different Belgian Universities!
For youth and other people looking for information about climate change: causes, consequences and solutions…"

Leerkrachten

Zo beschrijven ze zichzelf:

" Als leerkrachten streven we naar actieve, betrokken en geëngageerde leerlingen. Het actief burgerschap is een speerpunt van de vakoverschrijdende eindtermen en het pedagogische project van de verschillende netten. Dat een heel aantal leerlingen bereid is te spijbelen en mee te betogen en bereid is daar de volle consequentie van te dragen (b-code, eventuele sanctie, zelf lessen moeten inhalen), bewijst vooral dat we in dit deel van onze missie slagen. Je kan als school perfect de regels in verband met spijbelen volgen en tegelijkertijd trots zijn op je leerlingen. Wij roepen daarom leerkrachten en directeurs op om onze jongeren te steunen!"